• کارگاه آموزشی مدیریت استرس

  کارگاه آموزشی مدیریت استرس

 • کارگاه آموزشی مدیریت استرس

  کارگاه آموزشی مدیریت استرس

 • طرح پایش سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی

  طرح پایش سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی

 • جشن بازنشستگی همکار مرکز خانم فهندری

  جشن بازنشستگی همکار مرکز خانم فهندری

 • جمع شرکت کننده گان در کارگاه اقای دکتر آزاد فلاح

  جمع شرکت کننده گان در کارگاه اقای دکتر آزاد فلاح

 • جلسه کارگروه ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه

  جلسه کارگروه ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه

 • کارگاه آموزشی استاد جان بزرگی - موضوع آموزش تست کتل

  کارگاه آموزشی استاد جان بزرگی - موضوع آموزش تست کتل

 • کارگاه استاد دستپروری - جنبه های حقوقی ازدواج

  کارگاه استاد دستپروری - جنبه های حقوقی ازدواج

 • سخنرانی هفته سلامت

  سخنرانی هفته سلامت

 • مشاوره فردی

  مشاوره فردی

 • جلسه مشاوره فردی

  جلسه مشاوره فردی

 • همکاری با انجمن پیشگیری و درمان دیابت

  همکاری با انجمن پیشگیری و درمان دیابت

 • استرس و دیابت

  استرس و دیابت

 • شام غریبان امام رضا (ع)

  شام غریبان امام رضا (ع)

 • جشن تولد یکی از همکاران

  جشن تولد یکی از همکاران

 • آقای دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر سلامت .....

  آقای دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر سلامت .....

 • مرکز مشاوره و کلینیک بامداد

  مرکز مشاوره و کلینیک بامداد

 • ریاست اسبق دانشگاه

  ریاست اسبق دانشگاه

 • غرفه مرکز مشاوره

  غرفه مرکز مشاوره

 • دکتر عاشوری

  دکتر عاشوری

 • جنش ورودی های جدید

  جنش ورودی های جدید

 • با دانشجویان

  با دانشجویان

 • ده غیبی اردوگاه دانشجویان جدید الورد

  ده غیبی اردوگاه دانشجویان جدید الورد

 • کارگاه دکتر میر محمد صادقی

  کارگاه دکتر میر محمد صادقی

رزومه

تدریس

تالیفات

نوشته های اخیر